Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. - ΔΙΑΣ γεννήθηκε από τα σπλάχνα του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Κινηματογραφικών Ταινιών Βίντεο και Πολυμέσων ΣΕΠΚΤΒ.Π. το πρώτο επαγγελματικό σωματείο παραγωγών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1948 από τους Φιλοποίμην Φίνο και Θεόδωρο (Ντόντο) Καραγιάννη.

Με την αρχική επιμέλεια των Θεόδωρος Καραγιάννης Πρόεδρος και Δημήτρης Γεωργιάδης Γενικός Γραμματέας, ιδρύθηκε ο ΔΙΑΣ το 1995.

Απο την πρώτη στιγμή διαδραμάτισε ενεργό και καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του Ν. 2121/1993 καθώς και στην διευθέτηση των ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνεργασία με του Ο.Π.Ι. και τους λοιπούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

Ακολούθησαν οι πρόεδροι Γιάννης Καραγιάννης και Νίκος Γουδέβενος, οι οποίοι ανάπτυξαν τις δράσεις και την παρουσία του οργανισμού ΔΙΑΣ.

Σήμερα με πρόεδρο του Τάκη Τσακαλάκη συνεχίζει την σταθερή αναπτυξιακή του πορεία με στόχο την προώθηση των σκοπών του οργανισμού ΔΙΑΣ και την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων των Ελλήνων Παραγωγών.